Danh mục
Trang chủ > Thời Khoá Biểu > Lịch học các lớp Ngành Y Dược – Trường TC Y Khoa Pasteur

Lịch học các lớp Ngành Y Dược – Trường TC Y Khoa Pasteur

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (69 votes, average: 4,39 out of 5)
Loading...

09/03/2015 60 Lượt xem

THỜI KHÓA BIỂU

(Click vào đúng lớp để xem lịch học)

Lịch học khóa 27

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS27H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS27H-VB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT27H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT27H-VB2

Lịch học khóa 26

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS26H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS26H-VB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT26H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT26H-VB2

Lịch học khóa 25

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS25H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS25H-VB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT25H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT25H-VB2

 

Lịch học khóa 24

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS24H4

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS24H-VB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS24H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS24H-VB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT24H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT24H-VB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK24H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK24H-VB2

 

Lịch học khóa 23

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS23H4

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS23H-VB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS23H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS23H-VB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT23H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT23H-VB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK23H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK23H-VB2

Lịch học khóa 22

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS22H4

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS22H-VB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS22H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS22H-VB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT22H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT22H-VB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK22H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK22H-VB2

Lịch học khóa 21

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS21H4

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS21H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS21H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS21H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS21H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS21H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT21H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT21H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT21H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK21H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK21H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK21H-CĐVB2

Lịch học khóa 20

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS20H4

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS20H4

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD20H4

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT20H4

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK20H4

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA20H4

Có thể bạn quan tâm

Lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS27H4

  Lịch học khóa 27 Lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): …