Danh mục
Trang chủ > Thời Khoá Biểu > Kỹ Thuật Viên Phục Hình Răng > Lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK21H4

Lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK21H4

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

01/07/2020 2,327 Lượt xem

Lịch học khóa 21

Lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK21H

Môn Học: Bệnh lí răng miệng

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 4/7, Sáng 5/7/2020.

Môn Học: Tổ chức và quản lí phòng khoa RHM và bảo quản nha cụ

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 11/7,  sáng 12/7/2020.

Môn Học: Tổ chức quản lí y tế

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 18/7, chiều 18/7,   sáng 25/7, chiều 25/7, sáng 1/8, chiều 1/8/2020.

Môn Học: Môn Chăm sóc răng miệng tại cộng đồng

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 8/8, chiều 8/8/2020.

Môn Học: Giải phẫu sinh lí

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 9/8, chiều 9/8, sáng 16/8, chiều 16/8/2020.

Môn Học: Nha khoa cơ cở

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 15/8, chiều 15/8/2020.

Môn Học: Điều dưỡng cơ bản- cấp cứu ban đầu

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 22/8, chiều 22/8, sáng 23/8, chiều 23/8/2020.

Môn Học: Kĩ năng giao tiếp- giáo dục sức khỏe

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 30/8, chiều 30/8, sáng 6/9, chiều 6/9/2020.

Môn Học: Vi sinh- kí sinh trùng

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 13/9 , chiều 13/9 , sáng 19/9, chiều 19/9/2020.

Môn Học: Dược lí

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 20/9, chiều 20/9, sáng 26/9, chiều 26/9, sáng 27/9, chiều 27/9/2020.

Môn Học: Ngoại ngữ 1

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 3/10, chiều 3/10, sáng 4/10, chiều 4/10/2020.

Môn Học: Dinh dưỡng

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 10/10, chiều 10/10, sáng 11/10, chiều 11/10, sáng 17/10, chiều 17/10/2020.

Môn Học: Tin học

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 18/10, chiều 18/10, sáng 24/10, chiều 24/10, sáng 25/10, chiều 25/10/2020.

Môn Học: Pháp luật

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 31/10, chiều 31/10, sáng 1/11, chiều 1/11/2020.

Môn Học: Chính trị

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 7/11, chiều 7/11, sáng 8/11, chiều 8/11/2020.

Môn Học: Giáo dục quốc phòng an ninh

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 14/11, chiều 14/11, sáng 15/11, chiều 15/11/2020.

Môn Học: Giáo dục Thể chất

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 21/11, chiều 21/11, sáng 22/11, chiều 22/11/2020.

Môn Học: Bệnh học  

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 28/11, chiều 28/11, sáng 29/11, chiều 29/11, sáng 5/12, chiều 5/12/2020.

Môn Học: Y học cổ truyền

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 6/12, chiều 6/12, sáng 12/12, chiều 12/12, sáng 13/12, chiều 13/12/2020.

Môn Học: Y tế cộng đồng

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 2/1, chiều 2/1, sáng 3/1, chiều 3/1/2021.

Môn Học: Ngoại ngữ 2

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 17/1, chiều 17/1, sáng 23/1, chiều 23/1/2021.

Lịch nghỉ do Covid 19 và lịch nghỉ tết Nguyên Đán Tân Sửu

Lịch nghỉ do Covid 19 và lịch nghỉ tết Nguyên Đán Tân Sửu từ ngày 29/1/2021 (17/12/20 âm lịch) đến hết 19/2/2021 (08/01/2021 âm lịch)

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ DO COVID

Từ ngày 17/2/2021 đến hết ngày 7/3/2021.

Lịch phát đề cương,  đăng kí bổ sung

Lịch phát đề cương,  đăng kí bổ sung: 8h ngày 17/1/2021   

Lịch thi học kì

Ngày 13/3/2021

8h: Pháp luật

9h: Chính trị

14h: Giáo dục thể chất

15h: Giáo dục quốc phòng

Ngày 14/3/2021

8h: Dinh dưỡng

9h: Ngoại ngữ 1

14h: Quản lí và tổ chức y tế

15h: Tin học

Lưu Ý:

– Học viên chưa nộp học phí không được tham dự kỳ thi kết thúc Học Kỳ.

– Học viên đi thi phải mang theo thẻ Học viên.

– Học viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ học viên thì không được dự thi.

Môn học: Kĩ thuật dự phòng nha khoa

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 20/3, chiều 20/3, sáng 21/3, chiều 21/3/2021

Môn học: Điều dưỡng nha khoa

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 27/3, chiều 27/3, sáng 3/4 , chiều 3/4/2021

Môn học:  Giải phẫu sinh lí răng miệng

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– sáng 10/4, chiều 10/4, sáng 11/4, chiều 11/4/2021

Môn học: Chăm sóc sức khỏe răng miệng 

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– sáng  24/4, chiều 24/4, sáng 2/5, chiều 2/5/2021

Môn học: Giáo dục nha khoa

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– sáng 25/4, chiều 25/4/2021

THÔNG BÁO: THỜI GIAN TẠM NGHỈ DO DỊCH COVID 19

(Từ ngày 4/5/2021 cho đến khi có thông báo mới)

Môn học: Điều dưỡng cơ sở 2 (học online)

– Sáng từ 7h30 đến 11h00,  chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– sáng 8/5, chiều 8/5, sáng 9/5, chiều 9/5/2021

Môn học: Y Đức (học online)

– Sáng từ 7h30 đến 11h00,  chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– sáng 15/5, chiều 15/5, sáng 22/5, chiều 22/5/2021

Môn Học: Dinh dưỡng (học online) – Lần 2 dành cho sinh viên chưa học

– Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– sáng 23/5, chiều 23/5, sáng 30/5, chiều 30/5/2021

Môn Học: Vi sinh kí sinh trùng – lần 2 ( dành cho  học viên chưa học) – học online

– Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 5/6, chiều 5/6, sáng 6/6 chiều 6/6/2021

Môn Học: Giải phẫu bệnh   (học Online)

– Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

-Sáng 12/6, chiều 12/6, sáng 13/6, chiều 13/6/2021

Môn Học: Dược lý –   Lần 2 dành cho hoc viên chưa học  (học Online)

– Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– sáng 27/6, chiều 27/6, sáng 3/7, chiều 3/7, sáng 4/7, chiều 4/7/21, sáng 10/7, chiều 10/7/2021

Môn Học: Giải phẫu sinh lí –  (học Online) – lần 2 dành cho sinh  viên chưa học

– Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

-sáng 24/7, chiều 24/7, sáng 1/8 , chiều 1/8, sáng 8/8, chiều 8/8, sáng 14/8, chiều 14/8/2021

Môn Học: Quản lí tổ chức Y tế- lần 2  (Online)

– Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h  30 đến 17h00 cụ thể như sau:

–  sáng 5/9, chiều 5/9, sáng 11/9, chiều 11/9, sáng 12/9, chiều 12/9/2021

Môn Học:  Sinh học di truyền  (Online)

– Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h  30 đến 17h00 cụ thể như sau:

-Sáng 18/9, chiều 18/9, sáng 19/9, chiều 19/9, sáng 25/9, chiều 25/9/21

Môn Học:  Ngoại ngữ 3  (Online)

– Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h  30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 2/10, chiều 2/10, sáng 3/10, chiều 3/10, sáng 9/10, chiều 9/10/2021

Môn Học:  Y học cổ truyền – lần 2  (Online)

– Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h  30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 16/10, chiều 16/10, sáng 17/10, chiều 17/10, sáng 23/10, chiều 23/10/2021

Môn Học: Điều dưỡng cơ bản & cấp cứu ban đầu  (Online)– LẦN2

– Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h  30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– sáng 13/11, chiều 13/11, sáng 14/11, chiều 14/11, sáng 27/11, chiều 27/11/21

Môn Học: Sức khỏe trẻ em  (học Online)

– Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

-Sáng 5/12, chiều 5/12, sáng 12/12, chiều 12/12, sáng 19/12, chiều 19/12, sáng 26/12, chiều 26/12/21

Môn Học: Vật lý đại cương – lý sinh –  (học Online)

– Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 16/01;Chiều 16/01;Sáng 22/01;Chiều 22/01;Sáng 23/01;Chiều 23/01/2022

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Thời gian nghỉ tết từ ngày từ 30/1/2022 đến 13/02/2022

 (từ 28/12/2021 Tân Sửu đến 13/1/2022 Nhâm dần)

Môn Học: Vệ sinh phòng bệnh (online)

– Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Sáng 19/02, chiều 19/02, sáng 26/02, chiều 26/02, sáng 05/03, chiều 05/03/2022

LICH THI HỌC KỲ

Lịch hướng dẫn thi Online: 15h ngày 6/3/2022

Lịch đăng kí bổ sung : 8h ngày 12/3/2022

Lịch phát đề cương : 8h ngày 13/3/2022

LICH THI ONLINE

NGÀY 2/4/2022

7h30-8h30           Vi sinh kí sinh trùng

9h00-10h00         Giải phẫu sinh lý

10h30-11h30      Kĩ năng giao tiếp- giáo dục sức khỏe

13h30-14h30      dược lý

15h00-16h00      Giải phẫu sinh lí răng miệng

NGÀY 3/4/2022

7h30-8h30           Điều dưỡng cơ bản- cấp cứu ban đầu

9h00-10h00         Y học cổ truyền

10h30-11h30      Kĩ thuật Dự phòng Nha khoa

13h30-14h30      Điều dưỡng Nha Khoa

15h00-16h00      Ngoại ngữ 3

Lưu Ý:

– Học viên chưa nộp học phí không được tham dự kỳ thi kết thúc Học Kỳ.

– Học viên thực hiện đúng theo Hướng dẫn thi Online

– Học viên làm bài bằng bút xanh, trắc nghiệm theo hướng dẫn Azota

LỊCH THỰC TẬP CƠ SỞ

-Lịch hướng dẫn thực tập cơ sở Online:  từ  9h 40 đến 11h30  ngày 9/4/2022

-Lịch đăng kí và phát sổ thực tập cơ sở  : 14h  ngày 9/4/2022

-Lịch thực tập cơ sở : Thời gian từ 18/4 đến 16/5/22

-Lịch thu sổ thực tập cơ sở : 8h ngày 22/5/22

Lưu ý trong quá trình thực tập, học viên phải theo dõi lịch học thường xuyên

Môn học: Môn Nha khoa cơ sở -lần 2

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– sáng 21.5, chiều 21.5.2022

Môn học: Tổ chức và quản lý phòng/khoa răng hàm mặt -lần 2

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– sáng 28.5, chiều 28.5.2022

Môn học: Sử dụng và bảo quản nha cụ – lần 2

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

–  Sáng 4.6, chiều 4.6.2022

– Lịch đăng kí bổ sung,  phát đề cương: 8h ngày 4.6. 2022

– Lịch đăng kí thực tập Bệnh viện và phát sổ BV: từ 8h đến 9h ngày 4.6.2022

Môn học: Thực hành lâm sàng 1: sáng 5/6/2022

Thời gian: Ca 1:  8h- 9h30; Ca 2: 9h45-11h15

(Lưu ý: Học viên học cả 2 ca)

Môn học: Thực hành lâm sàng 1: chiều 5/6

Thời gian: Ca 1: 13h45- 15h15; Ca 2: 15h30-17h00

 (Lưu ý: Học viên học cả 2 ca)

LỊCH THI HỌC KỲ (DỰ KIẾN)

LỊCH THI NGÀY 11.6

8h: Vệ sinh phòng bệnh

9h: Nha khoa cơ sở

10h: Ngoại ngữ 2

13h30: Giáo dục Nha khoa

14h30: chăm sóc SK răng miệng

15h30: Bệnh lý răng miệng

LỊCH THI NGÀY 12.6

8h: Tổ  chức quản lí PKRHM

9h: Sử dung bảo quản nha cụ

13h30: Chăm sóc sk răng miệng tại cộng đồng

14h30: Nha khoa dự phòng

Lưu Ý:

– Học viên chưa nộp học phí không được tham dự kỳ thi kết thúc Học Kỳ.

– Học viên đi thi phải mang theo thẻ Học viên.

– Học viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ học viên thì không được dự thi.

– Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

Môn học: Thực hành lâm sàng 2:  sáng 18/6, chiều 18/6, sáng 19/6, chiều 19/6

Thời gian: Ca 2: buổi sáng: 9h45-11h15 , buổi chiều:  15h30-17h00

(Lưu ý: Học viên học thực hành phải mặc áo Blouse, học đúng thời gian theo ca và không được nghỉ buổi nào)

LỊCH THỰC TẬP BỆNH VIỆN VÀ LỊCH THI LẠI

– Lịch thực tập bệnh viện từ: ngày 20/6/2022 đến 18/7/2022 

– Lịch thu sổ và lịch đăng kí thi lại, thi cải thiện: 8h ngày 24.7.2022

– Lịch thi lại toàn khóa và cải thiện : 8h ngày 30/7/2022

 

THÔNG BÁO

Lịch nhận đề cương ôn thi Tốt Nghiệp và Hướng dẫn ôn thi Tốt Nghiệp, kiểm tra bảng điểm toàn khóa: vào 14 giờ ngày 07/08/2022

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP

Môn Chính trị: Sáng 07/08/2022

Lí thuyết chuyên môn và thực hành:  Sáng 13/08/2022.

Thực hành điều dưỡng cơ bản- cấp cứu ban đầu: Chiều 13/08/2022.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Thông báo thời gian làm thủ tục dự thi: 14 h00 phút ngày 19/08/2022. Nếu Sinh viên vắng mặt không làm thủ tục dự thi, nhận số báo danh, số phòng thi thì coi như Vắng thi (không được tham dự làm bài thi tốt nghiệp vào ngày hôm sau).

Lưu Ý :

  1. Thí sinh đi thi phải mang theo thẻ Học Viên và Chứng Minh Thư Nhân Dân.
  2. Thí sinh phải nộp 01 bản bằng cấp công chứng: – Bằng cấp 3 đối với học sinh học hệ 2 năm, Bằng Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ của văn bằng 1 đã học;

Học Viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ học viên và CMT thì không được dự thi. Nếu mất chứng minh thư thì phải mang giấy tờ tương đương thay thế như bằng lái xe.

Thời gian thi Tốt Nghiệp

– 7 giờ 30 phút ngày 20/08/2022  Lớp tập trung ký xác nhận thông tin Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Nơi sinh để in bằng tốt nghiệp. Nhà trường sẽ căn cứ theo thông tin của thí sinh tự khai (không chấp nhận người khác viết hộ) để in bằng. Nếu thí sinh không cẩn thận ghi sai thông tin, sau này tự chịu trách nhiệm, Bằng tốt nghiệp đã in rồi thì không sửa lại được.

– 7 giờ 45 phút ngày  20/08/2022  Thi Môn Chính trị.

– 13 giờ 30 phút ngày 20/08/2022  Thi Môn Lý thuyết tổng hợp.

– 7giờ 30 phút ngày  21/08/2022  Thí sinh thi Thực hành. Ca thi Thực hành học sinh xem tại bảng thông báo( Sinh viên phải mặc áo Blouse mới được vào phòng thi thực hành).

Lưu ý:

Học viên nộp tiền kinh phí ôn thi, lệ phí thi tốt nghiệp, phôi bằng, bảng điểm, bế giảng. Học viên nào đến ngày 14/08/2022 không nộp coi như bảo lưu không được tham dự kỳ thi tốt nghiệp tháng 8/2022

– Thí sinh phải mang theo bút chì, bút bi mực xanh, thước kẻ, tẩy, bút bi đỏ (mang thêm vào buổi thi thực hành).

Lưu Ý:

Những quy định chung nhằm đảm bảo an toàn cho Sinh viên

– Chỉ những sinh viên không có biểu hiện ho, sốt, khó thở trong 14 ngày qua; Sinh viên không đi/đến/ở các vùng có nhiều ca mắc bệnh hay tiếp xúc gần với những người ở các vùng dịch trong vòng 14 ngày qua mới đến trường.

– Sinh viên phối hợp cùng nhà trường giáo dục tuyên truyền và giám sát chặt chẽ việc phòng dịch của cá nhân học sinh theo khuyến cáo của Bộ y tế cả ở nhà và khi tới trường.

Thông báo: Tất cả sinh viên có nhu cầu làm các thủ tục hành chính của Nhà trường đến liên hệ trước 18 giờ các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6 hoặc từ Thứ 2 đến Chủ nhật (sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ)

Thông báo: Những học sinh chưa tham gia bảo hiểm học sinh – sinh viên hoặc đã tham gia bảo hiểm học sinh – sinh viên nhưng hết thời hạn bảo hiểm đến Phòng Đào tạo để đăng ký mức nộp bảo hiểm học sinh – sinh viên: 100.000 đồng/1 năm.

Lưu ý: Đối với những học sinh chưa học môn học lý thuyết của lớp mình đã học do: Nghỉ ốm, nghỉ vì một lí do khác…., học sinh chủ động xem lịch theo đường link: https://trungcapykhoapasteur.com/thoi-khoa-bieu/ky-thuat-vien-phuc-hinh-rang/ để tìm lớp học cho phù hợp.

Có thể bạn quan tâm

Lịch học lớp Kỹ thuật Phục hình răng- Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK23H-VB2

Lịch học khóa 23 Lịch học lớp Kỹ thuật Phục hình răng- Nha khoa  (buổi …