Danh mục
Trang chủ > Thời Khoá Biểu > Kỹ Thuật Viên Phục Hình Răng > Lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK16H4

Lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK16H4

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 3,38 out of 5)
Loading...

03/07/2017 7,054 Lượt xem

Lịch học khóa 16

Lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK16H4

Môn học : Môn Điều dưỡng cơ bản – Kỹ thuật điều dưỡng

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 6/8, Chiều 6/8, Sáng 12/8, Chiều 12/8, Sáng 13/8, Chiều 13/8/2017.

Môn học : Môn Ngoại ngữ 3

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 19/8, Chiều 19/8, Sáng 20/8, Chiều 20/8, Sáng 10/9, Chiều 10/9/2017.

Môn học : Môn Nha khoa dự phòng

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 16/9, Chiều 16/9, Sáng 17/9, Chiều 17/9/2017.

Môn học : Môn Chính trị 1

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 23/9, Chiều 23/9, Sáng 24/9, Chiều 24/9/2017.

Môn học : Môn Kĩ năng giao tiếp – Truyền thông Giáo dục sức khỏe 

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 30/9, Chiều 30/9, Sáng 1/10, Chiều 1/10/2017.

Môn học : Môn Nha khoa Cơ sở

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 7/10, Chiều 7/10, Sáng 14/10, Chiều 14/10/2017.

Môn học : Môn Vi sinh – Ký sinh trùng

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 8/10 , Chiều 8/10, Sáng 15/10, Chiều 15/10/2017.

Môn học : Môn Điều dưỡng Nha khoa

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 21/10, Chiều 21/10, Sáng 22/10, Chiều 22/10/2017.

Môn học : Môn Sử dụng và bảo quản nha cụ

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 28/10, Chiều 28/10, Sáng 29/10, Chiều 29/10/2017.

Môn học : Môn Chính trị 2

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 4/11, Chiều 4/11, Sáng 5/11, Chiều 5/11/2017

Môn Học: Môn Dinh dưỡng

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 12/11, Chiều 12/11, Sáng 18/11, Chiều 18/11, Sáng 19/11, Chiều 19/11/2017.

Môn Học: Môn Giáo dục Quốc Phòng An ninh

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 25/11, Chiều 25/11, Sáng 26/11, Chiều 26/11/2017.

Môn học : Môn Kỹ thuật Dự phòng Nha khoa

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 2/12, Chiều 2/12, Sáng 3/12, Chiều 3/12/2017.

Môn học : Môn Giáo dục thể chất

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 9/12, Chiều 9/12, Sáng 10/12, Chiều 10/12/2017.

Môn học : Môn Tổ chức và Quản lý y tế

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 17/12, chiều 17/12, sáng 24/12, chiều 24/12/2017.

Môn học : Môn Vệ sinh phòng bệnh

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 30/12, chiều 30/12, sáng 31/12, chiều 31/12/2017.

Lịch đăng ký bổ sung, phát đề cương

Lịch đăng ký bổ sung, phát đề cương vào 16 giờ ngày 31/12/2017

Lịch thi học kỳ 1

Ngày 14/1/2018

8 giờ ngày 14/1/2017   Điều dưỡng cơ bản- Cấp cứu ban đầu

9 giờ 15 phút thi môn: Chính trị 1

14 giờ thi môn: Nha khoa cơ sở

15 giờ 15 phút thi môn: Kĩ năng giao tiếp – GDSK

Lưu Ý:

– Học viên chưa nộp học phí không được tham dự kỳ thi kết thúc Học Kỳ.

– Học viên đi thi phải mang theo thẻ Học viên.

– Học viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ học viên thì không được dự thi.

– Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

Môn Học: Môn Y học cổ truyền 

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 21/1, Chiều 21/1, Sáng 27/1, Chiều 27/1/2018.

Môn học : Môn Chăm sóc sức khỏe răng miệng

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 28/1, Chiều 28/1, Sáng 3/2, Chiều 3/2/2018.

Môn học : Môn Tổ chức và quản lý phòng/khoa răng hàm mặt 

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 10/2, chiều 10/2, sáng 11/2, chiều 11/2/2018.

Môn Học : Môn Giải phẫu sinh lý răng miệng
– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 24/2, chiều 24/2, sáng 25/2, chiều 25/2/2018.

Môn Học : Môn Thực hành ĐDCB- Cấp cứu ban đầu
– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 3/3, chiều 3/3, sáng 4/3, chiều 4/3/2018.

Lưu ý: Học sinh đi thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào.

Môn học: Dược lí

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 10/3, chiều 10/3, sáng 11/3, chiều 11/3/2018.

Môn Học: Môn Giáo dục nha khoa

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 17/3, chiều 17/3, sáng 18/3, chiều 18/3/2018.

THÔNG BÁO

Về việc Đăng ký tham gia cuộc thi “MEDIC BEAUTY – Nữ sinh Y Dược thanh lịch” kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018) Thí sinh Download tại đây

Môn Học: Môn Pháp luật

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 24/3, chiều 24/3, sáng 25/3, chiều 25/3/2018.

Môn Học: Môn Giải phâu sinh lí

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 31/3, Chiều 31/3, sáng 1/4, chiều 1/4/2018.

Lịch nghỉ ôn thi

Lịch nghỉ ôn thi 14/4, 15/4/2018

Lịch đăng ký bổ sung, phát đề cương

Lịch đăng ký bổ sung, phát đề cương vào 14 giờ ngày 07/04/2018

Lịch thi

Ngày 21/04/2018

8 giờ thi môn: Ngoại ngữ 3

9 giờ thi môn: Giáo dục thể chất

14 giờ  thi môn: Nha khoa dự phòng

15 giờ thi môn: Điều dưỡng Nha khoa

16 giờ thi môn: Giáo dục Quốc phòng-AN

Lưu Ý:

– Học viên chưa nộp học phí không được tham dự kỳ thi kết thúc Học Kỳ.

– Học viên đi thi phải mang theo thẻ Học viên.

– Học viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ học viên thì không được dự thi.

– Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

Môn Học: Môn ngoại ngữ 1

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 6/5, chiều 6/5, sáng 13/5, chiều 13/5 ,  sáng 20/5, chiều 20/5/2018.

Lịch nhận đề cương ôn tập

-Lịch nhận đề cương ôn tập:  vào 14 h sáng 2/6/2018

Lịch đăng kí làm bài kiểm tra bổ sung và  làm bài kiểm tra bổ sung

-Lịch đăng kí làm bài kiểm tra bổ sung và  làm bài kiểm tra bổ sung: 8h sáng 10/6/2018

Lịch thi học kì

Ngày 23/6/2018

8h sáng thi môn: Ngoại ngữ 1

9h sáng thi môn: Chính trị 2

14h thi môn: Pháp luật

15h thi môn: Vệ sinh phòng bệnh

Ngày 24/6/2018

8h sáng thi môn: Tổ chức và quản lí y tế

9h sáng thi môn: Giải phẫu sinh lí

14h thi môn: Vi sinh kí sinh trùng

15h thi môn: Dinh Dưỡng

Lịch thi lại

Lịch thi lại : 8h ngày  1/7/2018

Lưu Ý:

– Học viên chưa nộp học phí không được tham dự kỳ thi kết thúc Học Kỳ.

– Học viên đi thi phải mang theo thẻ Học viên.

– Học viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ học viên thì không được dự thi.

– Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

LỊCH NGHỈ HÈ

Lịch nghỉ hè từ 2/7 đến hết ngày 15/8/2018.

Môn Học: Môn ngoại ngữ 2

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 18/8, chiều 18/8, sáng 25/8, chiều 25/8/2018.

Môn Học: Môn Dược lí(Lần 2)

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 8/9, chiều 8/9, sáng 9/9, chiều 9/9/2018.

Môn Học: Môn Nha khoa cơ sở(Lần 2)

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 15/9, chiều 15/9, sáng 16/9, chiều 16/9/2018.

Môn Học: Tin học

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 22/9, chiều 22/9, sáng 30/9, chiều 30/9/2018.

Môn học: Tổ chức và quản lý phòng/ khoa Răng hàm mặt(Lần 2)

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 6/10, chiều 6/10, sáng 7/10, chiều 7/10/2018.

Môn học: Điều dưỡng nha khoa(Lần 2)

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 13/10, chiều 13/10, sáng 14/10, chiều 14/10/2018.

Môn Học: Pháp luật(lần2)

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 20/10, chiều 20/10, sáng 21/10, chiều 21/10/2018.

Môn Học: Tin học(lần 2)

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 27/10, chiều 27/10,  sáng 28/10, chiều 28/10/2018.

Môn Học: Giải phẫu bệnh

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 3/11, chiều 3/11, sáng 4/11, chiều 4/11/2018.

Môn học: Kỹ thuật dự phòng nha khoa(Lần 2)

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 17/11, chiều 17/11/2018.

Môn học: Ngoại ngữ 2 (Lần 2)

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 24/11, chiều 24/11, sáng 1/12, chiều 1/12/2018.

Môn Học: Môn Thực hành lâm sàng y học cổ truyền

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 9/12, chiều 9/12, sáng 15/12 , chiều 15/12/2018.

Lịch phát đề cương,  đăng kí bổ sung , lịch phát đề cương và làm bài kiểm tra bổ sung

Lịch phát đề cương,  đăng kí bổ sung , lịch phát đề cương và làm bài kiểm tra bổ sung: 8h ngày 16/12/2018

Lịch thi học kì

Ngày 22/12/2018

8h:  Y học cổ truyền

9h:  Tin học

14h: Dược lí

15h: Ngoại ngữ 2

Lịch đăng kí thi lại: 8h ngày 29/12/2018

Lịch thi lại: 8h ngày 30/12/2018

Lưu Ý:

– Học viên chưa nộp học phí không được tham dự kỳ thi kết thúc Học Kỳ.

– Học viên đi thi phải mang theo thẻ Học viên.

– Học viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ học viên thì không được dự thi.

– Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

Môn Học: Môn Giải phẫu sinh lí 2

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 12/1, chiều 12/1,  sáng 13/1, chiều 13/1/2019.

Môn Học: Môn khởi tạo doanh nghiệp 

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 26/1, chiều 26/1, sáng 27/1, chiều 27/1/2019.

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán từ 28/01/2019 đến hết ngày 15/02/2019

(tức từ ngày 23/12/ Mậu Tuất – đến hết ngày 11/01/ Kỷ Hợi).

Môn Học: Môn Bệnh học

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 16/2, chiều 16/2 , sáng 17/2, chiều 17/2/2019.

Môn Học: Môn Bệnh lí răng miệng

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 23/2, chiều 23/2, sáng 2/3, chiều 2/3/2019.

Môn Học: Môn Chăm sóc răng miệng tại cộng đồng

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 24/2, chiều 24/2, sáng 3/3, chiều 3/3/2019.

Môn Học: Môn Giải phẫu sinh lí răng miệng(lần 2)

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 9/3, chiều 9/3, sáng 10/3, chiều 10/3/2019.

Môn Học: Môn Sử dụng bảo quản nha cụ(lần 2)

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 16/3, chiều 16/3/2019.

Môn Học: Môn Giáo dục nha khoa(lần 2)

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 17/3, chiều 17/3/2019.

Lịch thực tập cơ sở

+ Thời gian đăng kí và phát sổ thực tập cơ sở: 9h  ngày 24/3/2019

+Thời gian thực tập cơ sở:  từ ngày 2/4 đến 29/4/2019

+ Thời gian nộp sổ: 9h ngày 4/5/2019

Môn Học: Môn Thực hành nha khoa

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 20/4, chiều 20/4, sáng 21/4, chiều 21/4/2019.

Ca 1:  Tên từ vần A đến H

Ca 2:  Tên từ vần K đến Y

Lưu ý: Học sinh phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

Lịch phát đề cương, đăng kí và làm bài kiểm tra bổ sung

Lịch phát đề cương, đăng kí và làm bài kiểm tra bổ sung: 8h ngày 4/5/2019

Lịch thi học kì

Ngày 11/5/2019:

8h: Sử dụng và bảo quản nha cụ

9h: CS sóc sức khỏe răng miệng

14h: Kỹ thuật dự phòng nha khoa

15h: Giải phẫu sinh lý răng miệng 

Ngày 12/5/2019:

8h: Tổ chức và quản lý phòng/khoa răng hàm mặt

9h: Giáo dục Nha khoa

14h: Khởi tạo doanh nghiệp

15h: CS răng miệng tại cộng đồng  

Ngày 18/5/2019:

8h: Bệnh lý răng – miệng

9h: Bệnh học

14h: Thực hành Điều dưỡng cơ bản – Cấp cứu ban đầu 

Lịch đăng kí thi lại : 9h ngày 1/6/2019

Lịch thi lại: 8h ngày 2/6/2019

Lịch đăng kí thi lại  toàn khóa : 9h ngày 8/6/2019

Lịch thi lại toàn khóa: 8h ngày 9/6/2019

Lưu Ý:

– Học viên chưa nộp học phí không được tham dự kỳ thi kết thúc Học Kỳ.

– Học viên đi thi phải mang theo thẻ Học viên.

– Học viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ học viên thì không được dự thi.

– Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

Lịch Thực tập bệnh viện

Thời gian đăng kí thực tập bệnh viện : 9h ngày 8/6/2019

Thời gian thực tập bệnh viện: từ ngày 17/6 đến hết ngày 15/7/2019.

Thời gian nộp sổ thực tập bệnh viện : 9h ngày 21/7/2019.

LƯU Ý: Đối với sinh viên đã đăng ký thực tập bệnh viện đa khoa Hà Đông, tập trung đầy đủ lúc 7h ngày 22/6/2019 cổng viện Bệnh viện Đa Khoa Hà Đông ( Số 2- Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) và mặc mũ áo Blouse và thẻ đeo sinh viên đây đủ .

Lịch nhận đề cương ôn thi Tốt Nghiệp và Hướng dẫn ôn thi Tốt Nghiệp

(Dành cho hệ 2 năm và 2 năm 3 tháng)

Nhận đề cương ôn thi Tốt Nghiệp và Hướng dẫn ôn thi Tốt Nghiệp vào 15 giờ ngày 3/8/2019

Lớp kiểm tra điểm toàn khóa vào 16 giờ ngày 4/8/2019.

Lịch ôn thi Tốt Nghiệp

Lớp học thứ 7&CN:

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:

– Thực hành Điều dưỡng cơ bản và Kỹ thuật điều dưỡng:  sáng  3/8/2019 (học sinh phải mặc áo Blouse)

– Môn Bệnh học Nha: Sáng 4/8/2019

– Môn Vật liệu Nha+ Tổ chức y tế và quản lý labô phục hình: chiều 4/8/2019

– Giải phẫu đầu, mặt cổ + Giải phẫu răng + khớp cắn học : sáng 11/8/2019

– Thực hành phục hình tháo lắp toàn phần, từng phần, khung kim loại , thực hành Nha khoa …: chiều 11/8/2019..

– Môn Chính trị: Chiều 18/8/2019. 

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Thông báo thời gian làm thủ tục dự thi: 14 h00 phút ngày 23/8/2019. Nếu Sinh viên vắng mặt không làm thủ tục dự thi, nhận số báo danh, số phòng thi thì coi như Vắng thi (không được tham dự làm bài thi tốt nghiệp vào ngày hôm sau).

Lưu Ý:

  1. Thí sinh đi thi phải mang theo thẻ Học Viên và Chứng Minh Thư Nhân Dân.
  2. Thí sinh phải nộp 01 bản bằng cấp công chứng: – Bằng cấp 3 đối với học sinh học hệ 2 năm, Bằng Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ của văn bằng 1 đã học; Bằng trung học cơ sở đối với học sinh hệ 3 năm

Học Viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ học viên và CMT thì không được dự thi. Nếu mất chứng minh thư thì phải mang giấy tờ tương đương thay thế như bằng lái xe. 

Thời gian thi Tốt Nghiệp

– 7 giờ 30 phút ngày 24/8/2019  Lớp tập trung ký xác nhận thông tin Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Nơi sinh để in bằng tốt nghiệp. Nhà trường sẽ căn cứ theo thông tin của thí sinh tự khai (không chấp nhận người khác viết hộ) để in bằng. Nếu thí sinh không cẩn thận ghi sai thông tin, sau này tự chịu trách nhiệm, Bằng tốt nghiệp đã in rồi thì không sửa lại được.

– 7 giờ 45 phút ngày 24/8/2019 Thi Môn Chính trị.

– 13 giờ 30 phút ngày 24/8/2019 Thi Môn Lý thuyết tổng hợp.

– 13giờ 30 phút ngày  25/8/2019  Thí sinh thi Thực hành. Ca thi Thực hành học sinh xem tại bảng thông báo( Sinh viên phải mặc áo Blouse mới được vào phòng thi thực hành). 

Lưu ý:

– Học viên nộp tiền kinh phí ôn thi, lệ phí thi tốt nghiệp, phôi bằng, bảng điểm, bế giảng. Học viên nào đến ngày 18/8/2019 không nộp coi như bảo lưu không được tham dự kỳ thi tốt nghiệp tháng 8/2019.

– Thí sinh phải mang theo bút chì, bút bi mực xanh, thước kẻ, tẩy, bút bi đỏ (mang thêm vào buổi thi thực hành).

LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

Lịch phát bằng tốt nghiệp: 9h30 ngày 29/9/2019 

Lưu ý:

– Học viên mang chứng minh thư nhân dân và bằng gốc (Bằng trung học cở sở đối với hệ 3 năm và hệ 2 năm 3 tháng, Bằng trung học phổ thông với hệ 2 năm, Bằng Trung cấp, Cao Đẳng hoặc Đại học với hệ VB2, CĐVB2 ) để đối chiếu khi nhận bằng.

– Không được nhận hộ bằng trong bất kỳ trường hợp , lý do nào (kể cả Bố, Mẹ, Anh chị em  ruột , vợ chồng cũng không được lấy hộ bằng tốt nghiệp)

– Nếu muốn lấy hộ thì phải có giấy ủy quyền Tư pháp. Thủ tục ủy quyền hỏi tại phòng Tư pháp nơi học viên có Hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn.

LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP LẦN 2

Lịch phát bằng tốt nghiệp: 9h ngày 06/10/2019.

Lưu ý:

– Học viên mang chứng minh thư nhân dân và bằng gốc (Bằng trung học cở sở đối với hệ 3 năm và hệ 2 năm 3 tháng, Bằng trung học phổ thông với hệ 2 năm, Bằng Trung cấp, Cao Đẳng hoặc Đại học với hệ VB2, CĐVB2 ) để đối chiếu khi nhận bằng.

– Không được nhận hộ bằng trong bất kỳ trường hợp , lý do nào (kể cả Bố, Mẹ, Anh chị em  ruột , vợ chồng cũng không được lấy hộ bằng tốt nghiệp)

– Nếu muốn lấy hộ thì phải có giấy ủy quyền Tư pháp. Thủ tục ủy quyền hỏi tại phòng Tư pháp nơi học viên có Hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn.

Lịch nhận đề cương

– Lịch nhận đề cương: 8h ngày 9/5 

Lịch thi bổ sung văn hóa- Khóa 16 hệ 3 năm

– Thi kết thúc lớp 11 Khóa 16 hệ 3 năm

+ 7 giờ 30 phút Sáng 16/5/2020 (Lý, Văn, Toán, Hóa, Sinh)

– Thi kết thúc lớp 12 khóa 16  (Hệ 3 năm )

+ 13 giờ 30 phút Chiều 16/05/2020( Lý, Văn Toán, Hóa, Sinh)

– Thi kết thúc khóa học :

7 giờ 30 phút Sáng ngày 17/05/2020 ( 3 môn Toán, Hóa, Sinh)

(Lưu ý:

– Học Viên chưa nộp học phí không được tham dự kỳ thi

– Học viên đi thi phải mang theo thẻ Học Viên.

– Học Viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngày. Không mang thẻ học viên thì không được dự thi.

– Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.)

Lịch phát sổ thực tập bệnh viện

– Lịch phát sổ thực tập bệnh viện: 8h ngày 24/05/2020

– Lịch thực tập bệnh viện từ ngày 1/6/2020 đến ngày 29/6/2020

– Lịch thu sổ thực tập : 8h ngày  4/7/2020

– Lịch đăng kí thi lại toàn khóa : 9h ngày 4/7/2020

– Lịch thi lại toàn khóa:  8h ngày 5/7/2020

Đối với sinh viên đã đăng ký thực tập tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông tập trung đầy đủ lúc 7h ngày 06/06/2020 tại cổng bệnh viện (Địa chỉ: Số 02, Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) Đề nghị học viên chuẩn bị áo blouse, đeo thẻ sinh viên và có mặt đúng thời gian quy định!

Nhận đề cương ôn thi Tốt Nghiệp và Hướng dẫn ôn thi Tốt Nghiệp

(Dành cho hệ 3 năm)

Nhận đề cương ôn thi Tốt Nghiệp và Hướng dẫn ôn thi Tốt Nghiệp vào 15 giờ ngày 18/7/2020

Lớp kiểm tra điểm toàn khóa vào 16 giờ ngày 18/7/2020

Lịch ôn thi Tốt Nghiệp

– Môn Chính trị: sáng 18/7

– Thực hành Điều dưỡng cơ bản và Kỹ thuật điều dưỡng:  chiều 18/7 ( học sinh phải mặc áo Blouse)

– Môn Bệnh học Nha, Môn Vật liệu Nha+ Tổ chức y tế và quản lý labô phục hình:  sáng 19/7

– Giải phẫu đầu, mặt cổ + Giải phẫu răng + khớp cắn học : sáng 26/7

– Thực hành phục hình tháo lắp toàn phần, từng phần, khung kim loại , thực hành Nha khoa …: chiều  26/7

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Thông báo thời gian làm thủ tục dự thi: 14 h00 phút ngày 31/7/2020. Nếu Sinh viên vắng mặt không làm thủ tục dự thi, nhận số báo danh, số phòng thi thì coi như Vắng thi (không được tham dự làm bài thi tốt nghiệp vào ngày hôm sau).

Lưu Ý :

  1. Thí sinh đi thi phải mang theo thẻ Học Viên và Chứng Minh Thư Nhân Dân.
  2. Thí sinh phải nộp 01 bản bằng cấp công chứng: – Bằng cấp 3 đối với học sinh học hệ 2 năm, Bằng Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ của văn bằng 1 đã học; Bằng trung học cơ sở đối với học sinh hệ 3 năm

Học Viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ học viên và CMT thì không được dự thi. Nếu mất chứng minh thư thì phải mang giấy tờ tương đương thay thế như bằng lái xe.

Thời gian thi Tốt Nghiệp

– 7 giờ 30 phút ngày 1/8/2020  Lớp tập trung ký xác nhận thông tin Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Nơi sinh để in bằng tốt nghiệp. Nhà trường sẽ căn cứ theo thông tin của thí sinh tự khai (không chấp nhận người khác viết hộ) để in bằng. Nếu thí sinh không cẩn thận ghi sai thông tin, sau này tự chịu trách nhiệm, Bằng tốt nghiệp đã in rồi thì không sửa lại được.

– 7 giờ 45 phút ngày 1/8/2020  Thi Môn Chính trị.

– 13 giờ 30 phút ngày 1/8/2020  Thi Môn Lý thuyết tổng hợp.

– 7giờ 30 phút ngày  2/8/2020  Thí sinh thi Thực hành. Ca thi Thực hành học sinh xem tại bảng thông báo( Sinh viên phải mặc áo Blouse mới được vào phòng thi thực hành).

Lưu ý:

– Học viên nộp tiền kinh phí ôn thi, lệ phí thi tốt nghiệp, phôi bằng, bảng điểm, bế giảng. Học viên nào đến ngày 26/7/2020 không nộp coi như bảo lưu không được tham dự kỳ thi tốt nghiệp tháng 8/2020.

– Thí sinh phải mang theo bút chì, bút bi mực xanh, thước kẻ, tẩy, bút bi đỏ (mang thêm vào buổi thi thực hành).

LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

Lịch phát bằng tốt nghiệp: 8h ngày 11/10/2020 

Lưu ý:

– Học viên mang chứng minh thư nhân dân và bằng gốc (Bằng trung học cở sở đối với hệ 3 năm và hệ 2 năm 3 tháng, Bằng trung học phổ thông với hệ 2 năm, Bằng Trung cấp, Cao Đẳng hoặc Đại học với hệ VB2, CĐVB2 ) để đối chiếu khi nhận bằng.

– Không được nhận hộ bằng trong bất kỳ trường hợp , lý do nào (kể cả Bố, Mẹ, Anh chị em  ruột , vợ chồng cũng không được lấy hộ bằng tốt nghiệp)

– Nếu muốn lấy hộ thì phải có giấy ủy quyền Tư pháp. Thủ tục ủy quyền hỏi tại phòng Tư pháp nơi học viên có Hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn.

LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP LẦN 2

Lịch phát bằng tốt nghiệp: 9h ngày 18/10/2020  

Lưu ý:

– Học viên mang chứng minh thư nhân dân và bằng gốc (Bằng trung học cở sở đối với hệ 3 năm và hệ 2 năm 3 tháng, Bằng trung học phổ thông với hệ 2 năm,  Bằng Trung cấp, Cao Đẳng hoặc Đại học với hệ VB2, CĐVB2 ) để đối chiếu khi nhận bằng.

– Không được nhận hộ bằng trong bất kỳ trường hợp , lý do nào (kể cả Bố, Mẹ, Anh chị em  ruột, vợ chồng cũng không được lấy hộ bằng tốt nghiệp)

– Nếu muốn lấy hộ thì phải có giấy ủy quyền Tư pháp. Thủ tục ủy quyền hỏi tại phòng Tư pháp nơi học viên có Hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn.

Lưu Ý:

Những quy định chung nhằm đảm bảo an toàn cho Sinh viên

– Chỉ những sinh viên không có biểu hiện ho, sốt, khó thở trong 14 ngày qua; Sinh viên không đi/đến/ở các vùng có nhiều ca mắc bệnh hay tiếp xúc gần với những người ở các vùng dịch trong vòng 14 ngày qua mới đến trường.

– Sinh viên phối hợp cùng nhà trường giáo dục tuyên truyền và giám sát chặt chẽ việc phòng dịch của cá nhân học sinh theo khuyến cáo của Bộ y tế cả ở nhà và khi tới trường.

Thông báo: Tất cả sinh viên có nhu cầu làm các thủ tục hành chính của Nhà trường đến liên hệ trước 18 giờ các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6 hoặc từ Thứ 2 đến Chủ nhật (sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ)

Thông báo: Những học sinh chưa tham gia bảo hiểm học sinh – sinh viên hoặc đã tham gia bảo hiểm học sinh – sinh viên nhưng hết thời hạn bảo hiểm đến Phòng Đào tạo để đăng ký mức nộp bảo hiểm học sinh – sinh viên: 100.000 đồng/1 năm.

Lưu ý: Đối với những học sinh chưa học môn học lý thuyết của lớp mình đã học do: Nghỉ ốm, nghỉ vì một lí do khác…., học sinh chủ động xem lịch theo đường link: http://trungcapykhoapasteur.com/thoi-khoa-bieu/ky-thuat-vien-phuc-hinh-rang/ để tìm lớp học cho phù hợp.

Có thể bạn quan tâm

Lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK20H4-CĐVB2

Lịch học khóa 20 Lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi …