Danh mục
Trang chủ > Thời Khoá Biểu > Dược Sĩ > Lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS16H4

Lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS16H4

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

03/07/2017 3,592 Lượt xem

Lịch học khóa 16
Lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS16H4

Môn Học: Môn Truyền thông Giáo dục sức khoẻ

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 5/8, Chiều 5/8, Sáng 12/8, Chiều 12/8, Sáng 13/8, Chiều 13/8/2017.

Môn học : Môn Bảo quản thuốc và các  trang thiết bị y tế

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 19/8, Chiều 19/8, Sáng 20/8, Chiều 20/8/2017.

Môn học : Môn Chính trị 1

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 26/8, Chiều 26/8, Sáng 27/8, Chiều 27/8/2017.

THÔNG BÁO

Lịch nghỉ lễ mùng 2/9: Nghỉ ngày 2/9, 3/9/2017.

Môn học : Môn Chính trị 2

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 9/9, Chiều 9/9, Sáng 10/9, Chiều 10/9/2017.

Môn học : Môn Bào chế 1

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 16/9, Chiều 16/9, Sáng 17/9, Chiều 17/9, Sáng 23/9, Chiều 23/9, Sáng 24/9, Chiều 24/9/2017.

Môn học : Môn Quản lý Dược

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 30/9, Chiều 30/9, Sáng 1/10, Chiều 1/10/2017.

Môn học : Môn Hóa phân tích 1

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 7/10, Chiều 7/10, Sáng 8/10, Chiều 8/10, Sáng 14/10, Chiều 14/10/2017.

Môn học : Môn Bào chế 2 

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 15/10, Chiều 15/10, Sáng 21/10, Chiều 21/10, Sáng 22/10, Chiều 22/10/2017..

Môn học : Môn Pháp chế Dược

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 28/10, Chiều 28/10, Sáng 29/10, Chiều 29/10/2017.

Môn học : Môn Môn Latin (Đọc và viết tên thuốc)

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 4/11, Chiều 4/11, Sáng 5/11, Chiều 5/11/2017.

Môn học : Môn Tin học

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 12/11, Chiều 12/11, Sáng 18/11, Chiều 18/11, Sáng 19/11, Chiều 19/11/2017.

Môn Học: Môn Dược lâm sàng

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 25/11, Chiều 25/11, Sáng 26/11, Chiều 26/11/2017.

Môn Học: Môn GMP 

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 2/12, Chiều 2/12, Sáng 3/12, Chiều 3/12/2017.

Môn Học: Môn Kiểm nghiệm thuốc và mỹ phẩm

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 9/12, Chiều 9/12, Sáng 10/12, Chiều 10/12/2017.

Môn Học: Môn Hóa phân tích 2

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 16/12, Chiều 16/12, Sáng 17/12, Chiều 17/12/2017.

Môn Học: Môn  Y học cơ sở 1 

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 23/12, Chiều 23/12, Sáng 24/12, Chiều 24/12/2017.

Môn Học: Môn  Y học cơ sở 2

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 30/12, Chiều 30/12, Sáng 31/12, Chiều 31/12/2017.

Lịch đăng ký bổ sung, phát đề cương

Lịch đăng ký bổ sung, phát đề cương vào 16 giờ ngày 31/12/2017

Lịch thi học kỳ 1

Ngày 14/1/2018

8 giờ thi môn: Viết và đọc tên thuốc( Latin)

9 giờ 15 phút thi môn: Hóa phân tích 1

14 giờ thi môn: Chính trị 1

15 giờ 15 phút thi môn: Tin học

Lưu Ý:

– Học viên chưa nộp học phí không được tham dự kỳ thi kết thúc Học Kỳ.

– Học viên đi thi phải mang theo thẻ Học viên.

– Học viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ học viên thì không được dự thi.

– Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

Môn Học: Môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 20/1, Chiều 20/1, Sáng 28/1, Chiều 28/1/2018.

Môn Học: Môn Hóa dược – Dược lí 1

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 3/2, Chiều 3/2, Sáng 4/2, Chiều 4/2/2018.

Môn Học: Môn Hóa dược – Dược lí 2

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 10/2, Chiều 10/2, Sáng 11/2, Chiều 11/2/2018.

Môn học: Kỹ năng giao tiếp bán hàng

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 24/2, chiều 24/2, sáng 25/2, chiều 25/2/2018.

Môn Học: Môn Pháp Luật

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 3/3, chiều 3/3, sáng 4/3, chiều 4/3/2018.

Môn Học: Môn Ngoại ngữ 3

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 10/3, chiều 10/3, sáng 11/3, chiều 11/3/2018.

Môn Học: Môn Giáo dục thể chất

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 17/3, chiều 17/3, sáng 18/3, chiều 18/3/2018.

THÔNG BÁO

Về việc Đăng ký tham gia cuộc thi “MEDIC BEAUTY – Nữ sinh Y Dược thanh lịch” kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018) Thí sinh Download tại đây

Môn Học: Môn Tổ chức và quản lí y tế 

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 24/3, chiều 24/3, sáng 25/3, chiều 25/3/2018.

Môn học: Thực vật dược

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 31/3, Chiều 31/3, sáng 1/4, chiều 1/4/2018.

Môn Học: Môn Marketing dược

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 14/4, chiều 14/4, sáng 15/4, chiều 15/4 /2018.

Lịch nghỉ ôn thi

Lịch nghỉ ôn thi 14/4, 15/4/2018

Lịch đăng ký bổ sung, phát đề cương

Lịch đăng ký bổ sung, phát đề cương vào 9 giờ ngày 07/04/2018

Lịch thi

Ngày 21/04/2018

8 giờ thi môn: Bảo quản thuốc và TBYT

9 giờ thi môn: Pháp luật

14 giờ  thi môn: Bào chế 1

15 giờ thi môn: Quản lý dược

16 giờ thi môn: Giáo dục Quốc phòng-An ninh

Lưu Ý:

– Học viên chưa nộp học phí không được tham dự kỳ thi kết thúc Học Kỳ.

– Học viên đi thi phải mang theo thẻ Học viên.

– Học viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ học viên thì không được dự thi.

– Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

Môn Học: Môn ngoại ngữ 1

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 6/5, chiều 6/5, sáng 13/5, chiều 13/5 ,  sáng 20/5, chiều 20/5/2018.

Lịch nhận đề cương ôn tập

-Lịch nhận đề cương ôn tập:  vào 9 h sáng 2/6/2018

Lịch đăng kí làm bài kiểm tra bổ sung và  làm bài kiểm tra bổ sung

-Lịch đăng kí làm bài kiểm tra bổ sung và  làm bài kiểm tra bổ sung: 8h sáng 9/6/2018

Lịch thi học kì

Ngày 23/6/2018

8h sáng thi môn: Ngoại ngữ 1

9h sáng thi môn: Giáo dục thể chất

14h thi môn: Y học cơ sở 1

15h thi môn: Chính trị 2

Ngày 24/6/2018

8h sáng thi môn: Tổ chức và quản lí y tế

9h sáng thi môn: Truyền thông giáo dục sức khỏe

14h thi môn: Pháp chế dược

15h thi môn: Y học cơ sở 2

Lịch thi lại

– Lịch thi lại : 8h ngày  1/7/2018

Lưu Ý:

– Học viên chưa nộp học phí không được tham dự kỳ thi kết thúc Học Kỳ.

– Học viên đi thi phải mang theo thẻ Học viên.

– Học viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ học viên thì không được dự thi.

– Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

LỊCH NGHỈ HÈ

Lịch nghỉ hè từ 2/7 đến hết ngày 15/8/2018.

Môn Học: Môn ngoại ngữ 2

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 18/8, chiều 18/8, sáng 25/8, chiều 25/8/2018.

Môn Học: Môn Hóa dược – dược lí 2(Lần 2)

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 8/9, chiều 8/9, sáng 9/9, chiều 9/9,  sáng 15/9, chiều 15/9, sáng 16/9, chiều 16/9/2018.

Môn Học: Môn Thực hành hóa phân tích

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 22/9, chiều 22/9, sáng 23/9, chiều 23/9/2018.

Lưu ý: Học sinh phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

Môn Học: Môn thực hành dược liệu 

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 29/9, chiều 29/9, sáng 30/9, chiều  30/9/2018.

Lưu ý: Học sinh phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

Môn Học: bào chế(lần 2)

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 6/10, chiều 6/10, sáng 7/10, chiều 7/10/2018.

Môn Học: Thực hành bào chế

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 13/10, chiều 13/10/2018.

Lưu ý: học sinh phải mặc áo Blouse và không nghỉ buổi nào

Môn Học: Thực hành hóa dược- dược 

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 14/10, chiều 14/10/2018.

Lưu ý: học sinh phải mặc áo Blouse và không nghỉ buổi nào

Môn Học: Pháp luật(lần2)

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 20/10, chiều 20/10, sáng 21/10, chiều 21/10/2018.

Môn Học: Tin học(lần 2)

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 27/10, chiều 27/10,  sáng 28/10, chiều 28/10/2018.

Môn Học: Quản lí dược(lần 2)

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 3/11, chiều  3/11, sáng  4/11,  chiều 4/11/2018.

Môn Học: Bào chế 2(lần 2)

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 10/11, chiều 10/11,  sáng 11/11, chiều 11/11/2018.

Môn Học: Kiểm nghiệm thuốc và mỹ phẩm(lần 2)

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 17/11, chiều 17/11, sáng 18/11, chiều 18/11/2018.

Môn Học: Kĩ năng giao tiếp bán hàng(lần 2)

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 24/11, chiều 24/11, sáng 25/11, chiều 25/11/2018.

Môn Học: Môn Thực hành bào chế 2

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 1/12, chiều 1/12, sáng 2/12, chiều 2/12/2018.

Lưu ý: Học sinh phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

Môn Học: Môn Đảm bảo chất lượng thuốc

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 8/12, chiều 8/12, sáng 9/12, chiều 9/12/2018.

Lịch phát đề cương, đăng kí bổ sung, lịch phát đề cương và làm bài kiểm tra bổ sung

Lịch phát đề cương,   đăng kí bổ sung , lịch phát đề cương và làm bài kiểm tra bổ sung: 8h ngày 16/12/2018

Lịch thi học kì

Ngày 22/12/2018

8h:  Ngoại ngữ 2

9h:  Kĩ năng giao tiếp bán hàng

14h: Hóa phân tích 2

15h:  Thực vật dược

Lịch đăng kí thi lại: 8h ngày 29/12/2018

Lịch thi lại: 8h ngày 30/12/2018

Lưu Ý:

– Học viên chưa nộp học phí không được tham dự kỳ thi kết thúc Học Kỳ.

– Học viên đi thi phải mang theo thẻ Học viên.

– Học viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ học viên thì không được dự thi.

– Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

Môn Học: Y học cở sở (thực hành)

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 12/1, chiều 12/1,  sáng 13/1, chiều 13/1/2018.

Môn Học: Dược liệu 1

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 19/1, chiều 19/1/2019.

Môn Học: Dược liệu 2

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 26/1, chiều 26/1, sáng 27/1, chiều 27/1/2019.

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán từ 28/01/2019 đến hết ngày 15/02/2019

(tức từ ngày 23/12/ Mậu Tuất – đến hết ngày 11/01/ Kỷ Hợi).

Môn Học: Dược lâm sàng(Lần 2)

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 16/2, chiều 16/2, sáng 17/2, chiều 17/2/2019.

Môn Học: Môn ngoại ngữ 2

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 cụ thể như sau:
– Sáng 23/3, chiều 23/3, sáng 30/3, chiều 30/3/2019.

Lịch đăng kí  và phát sổ thực tập  cơ sở và công ty dược

+ Lịch đăng kí  và phát sổ thực tập  cơ sở và công ty dược: 9h ngày  24/2/2019

+Thời gian thực tập cơ sở:  từ ngày 4/3 đến 1/4/2019

+ Thời  gian thực tập công ty dược:   từ ngày 2/4 đến 29/4/2019

+ Thời gian nộp sổ: 9h ngày 4/5/2019

Lịch phát đề cương, đăng kí và làm bài kiểm tra bổ sung

Lịch phát đề cương, đăng kí và làm bài kiểm tra bổ sung: 8h ngày 4/5/2019

Lịch thi học kì

Ngày 11/5/2019:

8h: Hóa dược – Dược lí 1

9h: Ngoại ngữ 3

14h: Marketing Dược

15h: Dược liệu 1

Ngày 12/5/2019:

8h: GMP

9h: Hóa dược – Dược lí 2

14h: Bào chế 2

15h: Dược liệu 2

Ngày 18/5/2019:

8h: Kiểm nghiệm thuốc và mỹ phẩm

9h: Dược lâm sàng

Lịch đăng kí thi lại : 9h ngày 1/6/2019

Lịch thi lại: 8h ngày 2/6/2019

Lịch đăng kí thi lại  toàn khóa : 9h ngày 8/6/2019

Lịch thi lại toàn khóa: 8h ngày 9/6/2019

Lưu Ý:

– Học viên chưa nộp học phí không được tham dự kỳ thi kết thúc Học Kỳ.

– Học viên đi thi phải mang theo thẻ Học viên.

– Học viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ học viên thì không được dự thi.

– Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

LỊCH THỰC TẬP

(Đối với hệ  2 năm, hệ 2 năm 3 tháng)

Thời gian đăng kí thực tập bệnh viện : 9h ngày 8/6/2019

Thời gian thực tập bệnh viện: từ ngày 17/6 đến hết ngày 15/7/2019.

Thời gian nộp sổ  thực tập bệnh viện : 9h ngày 21/7/2019.

LƯU Ý: Đối với sinh viên đã đăng ký thực tập bệnh viện đa khoa Hà Đông, tập trung đầy đủ lúc 7h ngày 22/6/2019 cổng viện Bệnh viện Đa Khoa Hà Đông ( Số 2- Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) và mặc mũ áo Blouse và thẻ đeo sinh viên đây đủ .

Lịch nhận đề cương ôn thi Tốt Nghiệp và Hướng dẫn ôn thi Tốt Nghiệp

(Dành cho hệ 2 năm và 2 năm 3 tháng)

Nhận đề cương ôn thi Tốt Nghiệp và Hướng dẫn ôn thi Tốt Nghiệp vào 15 giờ ngày 3/8/2019

Lớp kiểm tra điểm toàn khóa vào 16 giờ ngày 4/8/2019.

Lịch ôn thi Tốt Nghiệp

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ cụ thể như sau:

+ Môn Hóa Dược – Dược lí: sáng 3/8/2019.

+ Môn thực hành Hóa Dược – Dược lí:  chiều 3/8/2019.

+ Môn dược liệu :  sáng 4/8/2019

+ Môn Thực hành Dược liệu: Chiều 4/ 8/2019

+ Môn thực hành Bào chế: Sáng 10/8/2019.

+ Môn thực hành Hóa Dược – Dược lí: Sáng 11/8/2019.

+ Môn Bào chế, Quản lý Dược: Sáng 17/8/2019.   

+ Môn Chính trị: Chiều 18/8/2019.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Thông báo thời gian làm thủ tục dự thi: 14 h00 phút ngày 23/8/2019. Nếu Sinh viên vắng mặt không làm thủ tục dự thi, nhận số báo danh, số phòng thi thì coi như Vắng thi (không được tham dự làm bài thi tốt nghiệp vào ngày hôm sau).

Lưu Ý :

  1. Thí sinh đi thi phải mang theo thẻ Học Viên và Chứng Minh Thư Nhân Dân.
  2. Thí sinh phải nộp 01 bản bằng cấp công chứng: – Bằng cấp 3 đối với học sinh học hệ 2 năm, Bằng Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ của văn bằng 1 đã học; Bằng trung học cơ sở đối với học sinh hệ 3 năm

Học Viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ học viên và CMT thì không được dự thi. Nếu mất chứng minh thư thì phải mang giấy tờ tương đương thay thế như bằng lái xe.

Thời gian thi Tốt Nghiệp

– 7 giờ 30 phút ngày 24/8/2019  Lớp tập trung ký xác nhận thông tin Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Nơi sinh để in bằng tốt nghiệp. Nhà trường sẽ căn cứ theo thông tin của thí sinh tự khai (không chấp nhận người khác viết hộ) để in bằng. Nếu thí sinh không cẩn thận ghi sai thông tin, sau này tự chịu trách nhiệm, Bằng tốt nghiệp đã in rồi thì không sửa lại được.

– 7 giờ 45 phút ngày 24/8/2019 Thi Môn Chính trị.

– 13 giờ 30 phút ngày 24/8/2019 Thi Môn Lý thuyết tổng hợp.

– 7giờ 30 phút ngày  25/8/2019  Thí sinh thi Thực hành. Ca thi Thực hành học sinh xem tại bảng thông báo( Sinh viên phải mặc áo Blouse mới được vào phòng thi thực hành).

Lưu ý:

– Học viên nộp tiền kinh phí ôn thi, lệ phí thi tốt nghiệp, phôi bằng, bảng điểm, bế giảng. Học viên nào đến ngày 18/8/2019 không nộp coi như bảo lưu không được tham dự kỳ thi tốt nghiệp tháng 8/2019.

– Thí sinh phải mang theo bút chì, bút bi mực xanh, thước kẻ, tẩy, bút bi đỏ (mang thêm vào buổi thi thực hành).

LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

Lịch phát bằng tốt nghiệp: 9h30 ngày 29/9/2019 

Lưu ý:

– Học viên mang chứng minh thư nhân dân và bằng gốc (Bằng trung học cở sở đối với hệ 3 năm và hệ 2 năm 3 tháng, Bằng trung học phổ thông với hệ 2 năm, Bằng Trung cấp, Cao Đẳng hoặc Đại học với hệ VB2, CĐVB2 ) để đối chiếu khi nhận bằng.

– Không được nhận hộ bằng trong bất kỳ trường hợp , lý do nào (kể cả Bố, Mẹ, Anh chị em  ruột , vợ chồng cũng không được lấy hộ bằng tốt nghiệp)

– Nếu muốn lấy hộ thì phải có giấy ủy quyền Tư pháp. Thủ tục ủy quyền hỏi tại phòng Tư pháp nơi học viên có Hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn.

LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP LẦN 2

Lịch phát bằng tốt nghiệp: 9h ngày 06/10/2019.

Lưu ý:

– Học viên mang chứng minh thư nhân dân và bằng gốc (Bằng trung học cở sở đối với hệ 3 năm và hệ 2 năm 3 tháng, Bằng trung học phổ thông với hệ 2 năm, Bằng Trung cấp, Cao Đẳng hoặc Đại học với hệ VB2, CĐVB2 ) để đối chiếu khi nhận bằng.

– Không được nhận hộ bằng trong bất kỳ trường hợp , lý do nào (kể cả Bố, Mẹ, Anh chị em  ruột , vợ chồng cũng không được lấy hộ bằng tốt nghiệp)

– Nếu muốn lấy hộ thì phải có giấy ủy quyền Tư pháp. Thủ tục ủy quyền hỏi tại phòng Tư pháp nơi học viên có Hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn.

Lịch nhận đề cương

– Lịch nhận đề cương: 8h ngày 9/5 

Lịch thi bổ sung văn hóa- Khóa 16 hệ 3 năm

– Thi kết thúc lớp 11 Khóa 16 hệ 3 năm

+ 7 giờ 30 phút Sáng 16/5/2020 (Lý, Văn, Toán, Hóa, Sinh)

– Thi kết thúc lớp 12 khóa 16  (Hệ 3 năm )

+ 13 giờ 30 phút Chiều 16/05/2020( Lý, Văn Toán, Hóa, Sinh)

– Thi kết thúc khóa học :

7 giờ 30 phút Sáng ngày 17/05/2020 ( 3 môn Toán, Hóa, Sinh)

(Lưu ý:

– Học Viên chưa nộp học phí không được tham dự kỳ thi

– Học viên đi thi phải mang theo thẻ Học Viên.

– Học Viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngày. Không mang thẻ học viên thì không được dự thi.

– Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.)

Lịch phát sổ thực tập bệnh viện

– Lịch phát sổ thực tập bệnh viện: 8h ngày 24/05/2020

– Lịch thực tập bệnh viện từ ngày 1/6/2020 đến ngày 29/6/2020

– Lịch thu sổ thực tập : 8h ngày  4/7/2020

– Lịch đăng kí thi lại toàn khóa : 9h ngày 4/7/2020

– Lịch thi lại toàn khóa:  8h ngày 5/7/2020

Đối với sinh viên đã đăng ký thực tập tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông tập trung đầy đủ lúc 7h ngày 06/06/2020 tại cổng bệnh viện (Địa chỉ: Số 02, Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) Đề nghị học viên chuẩn bị áo blouse, đeo thẻ sinh viên và có mặt đúng thời gian quy định!

Nhận đề cương ôn thi Tốt Nghiệp và Hướng dẫn ôn thi Tốt Nghiệp

(Dành cho hệ 3 năm)

Nhận đề cương ôn thi Tốt Nghiệp và Hướng dẫn ôn thi Tốt Nghiệp vào 15 giờ ngày 18/7/2020

Lớp kiểm tra điểm toàn khóa vào 16 giờ ngày 18/7/2020

Lịch ôn thi Tốt Nghiệp

– Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ cụ thể như sau:

+ Môn Chính trị:  sáng 18/7

+ Môn Bào chế, Quản lý Dược  và Thực hành bào chế : chiều 18/7

+ Môn dược liệu và  Môn Thực hành Dược liệu: sáng 25/7

+ Hóa Dược – Dược lí và Môn Môn thực hành Hóa Dược – Dược lí: chiều 25/7

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Thông báo thời gian làm thủ tục dự thi: 14 h00 phút ngày 31/7/2020. Nếu Sinh viên vắng mặt không làm thủ tục dự thi, nhận số báo danh, số phòng thi thì coi như Vắng thi (không được tham dự làm bài thi tốt nghiệp vào ngày hôm sau).

Lưu Ý :

  1. Thí sinh đi thi phải mang theo thẻ Học Viên và Chứng Minh Thư Nhân Dân.
  2. Thí sinh phải nộp 01 bản bằng cấp công chứng: – Bằng cấp 3 đối với học sinh học hệ 2 năm, Bằng Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ của văn bằng 1 đã học; Bằng trung học cơ sở đối với học sinh hệ 3 năm

Học Viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ học viên và CMT thì không được dự thi. Nếu mất chứng minh thư thì phải mang giấy tờ tương đương thay thế như bằng lái xe.

Thời gian thi Tốt Nghiệp

– 7 giờ 30 phút ngày 1/8/2020  Lớp tập trung ký xác nhận thông tin Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Nơi sinh để in bằng tốt nghiệp. Nhà trường sẽ căn cứ theo thông tin của thí sinh tự khai (không chấp nhận người khác viết hộ) để in bằng. Nếu thí sinh không cẩn thận ghi sai thông tin, sau này tự chịu trách nhiệm, Bằng tốt nghiệp đã in rồi thì không sửa lại được.

– 7 giờ 45 phút ngày 1/8/2020  Thi Môn Chính trị.

– 13 giờ 30 phút ngày 1/8/2020  Thi Môn Lý thuyết tổng hợp.

– 7giờ 30 phút ngày  2/8/2020  Thí sinh thi Thực hành. Ca thi Thực hành học sinh xem tại bảng thông báo( Sinh viên phải mặc áo Blouse mới được vào phòng thi thực hành). 

Lưu ý:

– Học viên nộp tiền kinh phí ôn thi, lệ phí thi tốt nghiệp, phôi bằng, bảng điểm, bế giảng. Học viên nào đến ngày 26/7/2020 không nộp coi như bảo lưu không được tham dự kỳ thi tốt nghiệp tháng 8/2020.

– Thí sinh phải mang theo bút chì, bút bi mực xanh, thước kẻ, tẩy, bút bi đỏ (mang thêm vào buổi thi thực hành).

LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

Lịch phát bằng tốt nghiệp: 8h ngày 11/10/2020 

Lưu ý:

– Học viên mang chứng minh thư nhân dân và bằng gốc (Bằng trung học cở sở đối với hệ 3 năm và hệ 2 năm 3 tháng, Bằng trung học phổ thông với hệ 2 năm, Bằng Trung cấp, Cao Đẳng hoặc Đại học với hệ VB2, CĐVB2 ) để đối chiếu khi nhận bằng.

– Không được nhận hộ bằng trong bất kỳ trường hợp , lý do nào (kể cả Bố, Mẹ, Anh chị em  ruột , vợ chồng cũng không được lấy hộ bằng tốt nghiệp)

– Nếu muốn lấy hộ thì phải có giấy ủy quyền Tư pháp. Thủ tục ủy quyền hỏi tại phòng Tư pháp nơi học viên có Hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn.

LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP LẦN 2

Lịch phát bằng tốt nghiệp: 9h ngày 18/10/2020  

Lưu ý:

– Học viên mang chứng minh thư nhân dân và bằng gốc (Bằng trung học cở sở đối với hệ 3 năm và hệ 2 năm 3 tháng, Bằng trung học phổ thông với hệ 2 năm,  Bằng Trung cấp, Cao Đẳng hoặc Đại học với hệ VB2, CĐVB2 ) để đối chiếu khi nhận bằng.

– Không được nhận hộ bằng trong bất kỳ trường hợp , lý do nào (kể cả Bố, Mẹ, Anh chị em  ruột, vợ chồng cũng không được lấy hộ bằng tốt nghiệp)

– Nếu muốn lấy hộ thì phải có giấy ủy quyền Tư pháp. Thủ tục ủy quyền hỏi tại phòng Tư pháp nơi học viên có Hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn.

Lưu Ý:

Những quy định chung nhằm đảm bảo an toàn cho Sinh viên

– Chỉ những sinh viên không có biểu hiện ho, sốt, khó thở trong 14 ngày qua; Sinh viên không đi/đến/ở các vùng có nhiều ca mắc bệnh hay tiếp xúc gần với những người ở các vùng dịch trong vòng 14 ngày qua mới đến trường.

– Sinh viên phối hợp cùng nhà trường giáo dục tuyên truyền và giám sát chặt chẽ việc phòng dịch của cá nhân học sinh theo khuyến cáo của Bộ y tế cả ở nhà và khi tới trường.

Thông báoHọc viên học hệ 2 năm 3 tháng và hệ 3 năm xem lịch học bổ sung văn hóa theo đường link sau: http://trungcapykhoapasteur.com/lich-hoc-bo-sung-van-hoa-cac-lop-buoi-toi-tu-t2-t6/

Thông báoTất cả sinh viên có nhu cầu làm các thủ tục hành chính của Nhà trường đến liên hệ trước 18 giờ các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6 hoặc từ Thứ 2 đến Chủ nhật (sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ)

Thông báo: Những học sinh chưa tham gia bảo hiểm học sinh – sinh viên hoặc đã tham gia bảo hiểm học sinh – sinh viên nhưng hết thời hạn bảo hiểm đến Phòng Đào tạo để đăng ký mức nộp bảo hiểm học sinh – sinh viên: 100.000 đồng/1 năm.

Lưu ý: Đối với những học sinh chưa học môn học lý thuyết của lớp mình đã học do: Nghỉ ốm, nghỉ vì một lí do khác…., học sinh chủ động xem lịch theo đường link: http://trungcapykhoapasteur.com/thoi-khoa-bieu/duoc-si/ để tìm lớp học cho phù hợp.

Có thể bạn quan tâm

Lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS20H4 – VB2

Lịch học khóa 20 Lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS20H4 …